Hotline: 0989 034 287

Dự án triển khai

Menu

Dự án triển khai

Lắp đặt hệ thống lọc nước cho biệt thự, villa khu vực Thái Nguyên
(Ngày 24/07/2023 10:07)
Nhiều khu vực Thái Nguyên, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
Lắp đặt hệ thống lọc nước tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên
(Ngày 19/07/2023 16:07)
Nhiều khu vực huyện Định Hóa, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp cho phục vụ như yêu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
Lắp đặt hệ thống lọc nước tại huyện Võ Nhai, Thái Nguyên
(Ngày 19/07/2023 15:07)
Nhiều khu vực huyện Võ Nhai, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
Lắp đặt hệ thống lọc nước tại huyện Phú Lương, Thái Nguyên
(Ngày 19/07/2023 15:07)
Nhiều khu vực huyện Phú Lương, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp cho phục vụ như yêu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
Lắp đặt hệ thống lọc nước tại huyện Đại Từ, Thái Nguyên
(Ngày 19/07/2023 14:07)
Nhiều khu vực huyện Đại từ, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng.
Lắp đặt hệ thống lọc nước tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên
(Ngày 19/07/2023 11:07)
Nhiều khu vực huyện Đồng Hỷ, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
Lắp đặt hệ thống lọc nước khu vực huyện Phú Bình, Thái Nguyên
(Ngày 19/07/2023 10:07)
Nhiều khu vực huyện Phú Bình, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
Lắp đặt hệ thống lọc nước tại thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên
(Ngày 19/07/2023 09:07)
Nhiều khu vực thành phố Phổ Yên, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
Lắp đặt hệ thống lọc nước tại thành phố Sông Công, Thái Nguyên
(Ngày 19/07/2023 08:07)
Nhiều khu vực thành phố Sông Công, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
Lắp đặt hệ thống lọc nước tại thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
(Ngày 18/07/2023 14:07)
Nhiều khu vực thành phố Thái Nguyên, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng.